Voorbeeld inhoudsopgave


Hieronder treft u een voorbeeld inhoudsopgave. Dit is een voorbeeld van een inhoudsopgave van een personeelshandboek. De inhoudsopgave kunt u gemakkelijk maken in elk Word document.

 Personeelshandboek gegevens 2

Personeelshandboek werktijden2

Personeelshandboek Urenbriefjes 2

Personeelshandboek Overwerken2

Personeelshandboek Verlof 3

Personeelshandboek Bijzonder verlof 3

Personeelshandboek Zwangerschapsverlof 4

Personeelshandboek Studiekostenregeing4

1. Algemene Voorwaarden4

2. Studieverlof 4

3. Tegemoetkoming studiekosten4

4. Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten5

Personeelshandboek Lonen5

Personeelshandboek Pensioenregeling5

Personeelshandboek Reiskosten6

Personeelshandboek Einde dienstverband7

Personeelshandboek Geheimhouding7

Personeelshandboek eigendommen7

Personeelshandboek Nevenwerkzaamheden7

Personeelshandboek Bijlage Verzuimreglement 8

1. Salaris bij ziekte personeelshandboek8

2. Arbodienst personeelshandboek8

3. Ziekmelding personeelshandboek8

4. Thuisblijven personeelshandboek9

5. Bereikbaarheid personeelshandboek9

6. Verstrekken van informatie personeelshandboek9

7. Op het spreekuur komen personeelshandboek9

8. Eigen verklaring personeelshandboek9

9. Medisch onderzoek personeelshandboek9

10. Het verrichten van werkzaamheden personeelshandboek10

11. Meewerken aan verzuimbegeleiding personeelshandboek10

12. Ziekmelding tijdens de vakantie  personeelshandboek10

13. Vakantie tijdens ziekte personeelshandboek10

14. Werkhervatting bij herstel personeelshandboek10

15. Niet hervatten na herstelverklaring personeelshandboek10

16. Second opinion personeelshandboek10

17. Informatieverstrekking door Arbodienst aan ______11

18. Klachten personeelshandboek11

19. Naam en adres Arbodienst en arboarts 11

20. Sanctieregeling personeelshandboek11

 

Stap voor stap een inhoudsopgave maken:

1.       Selecteer de headers/ kop tekst van de tekst en kies voor Kop 1, kop 2, enzovoorts. Het kan zijn dat u alleen kop 1 gebruikt, maar wanneer er ook deel hoofdstukken  zijn, kunt u de andere koppen gebruiken.

2.       Ga naar de eerste pagina en kies voor verwijzingen- inhoudsopgave

3.       Vervolgens kiest u voor een lay out van de inhoudsopgave, u kunt bijvoorbeeld kiezen voor formeel ,klassiek, elegant, enzovoorts. U kunt ook geheel naar eigen stijl kiezen voor een lay-out van de inhoudsopgave.

4.       U kiest voor ok en de inhoudsopgave wordt automatisch gemaakt.

5.       Indien u wijzigingen aanbrengt in het document, klikt u met de rechter muis knop op de inhoudsopgave en kiest u voor inhoudsopgave bijwerken. Het document wordt automatisch ververst.


Ga naar boven op de pagina voorbeeld inhoudsopgave