Voorbeeld Ingebrekestelling


Hieronder treft u een Voorbeeld Ingebrekestelling. Een ingebrekestelling stuurt u wanneer de betaling van uw vordering uit blijft. In eerste instantie stuurt u een betalingsherinnering en bijvoorbeeld 2 aanmaningen. U kunt natuurlijk ook altijd tussendoor bellen om te vragen of de vordering wel helder is en of er een reden is dat er nog niet tot betaling is over gegaan. Indien na al deze pogingen nog geen (volledige) betaling is binnen gekomen, kunt u een ingebrekestelling sturen. 


De ingebrekestelling is een laatste poging om tot betaling over te laten gaan. U geeft hierin aan dat indien er niet zal worden over gegaan tot betaling u rechtsmaatregelen zult treffen. Na de ingebrekestelling geeft u de vordering over aan een incasso bureau of aan de deurwaarder. 

 

Naam verzender

Contactpersoon verzender

Straat en huisnummer verzender

Postcode en Plaats verzender

 

 

 

 

Naam ontvanger

Contactpersoon ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en Plaats ontvanger

 

 

PER AANGETEKENDE POST EN GEWONE POST

 

 

Betreft : ingebrekestelling

 

Plaats, datum

 

 

Geachte ontvanger,

 

Ondanks ons herhaaldelijk verzoek om over te gaan tot betaling van de openstaande facturen met een totaal bedrag van (bedrag) Euro, mochten wij helaas tot op heden nog geen (volledige) betaling van u ontvangen.

 

Wij verzoeken en sommeren u hierbij nog eenmaal om het openstaande bedrag per ommegaande aan ons te voldoen. Uw betaling dient uiterlijk (datum) op ons rekeningnummer (rekeningnummer, plaats) te zijn bijgeschreven onder vermelding van het kenmerk (nummer kenmerk).

 

Mochten wij per (datum) geen (volledige) betaling van u hebben ontvangen, dan stellen wij u in gebreke en zullen wij per direct over gaan tot rechtsmaatregelen. Alle hiermee gepaard gaande kosten komen geheel voor uw rekening. Tevens maken wij aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente vanaf (datum).

 

Wij hopen dat het niet zover zal komen en zien uw betaling graag tegemoet.

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Zorg ervoor dat u de ingebrekestelling per gewone en aangetekende post verstuurt en bewaar een kopie ervan in uw administratie. Stuur een kopie van de facturen of onderleggers bij de ingebrekestelling. 


Download voorbeeld ingebrekestelling in Word.