Voorbeeld Garantstelling


Hieronder treft u een voorbeeld garantstelling. Deze garantstelling is voor een huurobject van een kind, waarvoor de ouder garant staat voor de huur, indien het kind niet in staat zou zijn de huur te betalen. 


In verband met de aanvraag voor het huren van een woonobject via (verhuurbedrijf) verzoeken wij u deze garantstelling in te vullen en te retourneren.

 

 

Ondergetekende

 

Naam ouder, gevestigd te (NAW gegevens ouder: straat, huisnummer, postcode, plaats),

 

Verklaart hierbij garant te staan voor

 

Naam kind, gevestigd te (NAW gegevens kind: straat, huisnummer, postcode, plaats),  

 

 

met betrekking tot het overmaken van de huur gedurende de contractperiode (data van de contract periode) voor het woonobject gelegen aan (straat en huisnummer van het woonobject)  te (postcode en plaats van het woonobject)

 

Contact gegevens ouder(s)

 

Naam                   :  _______________________________________________________

 

Adres                   : ________________________________________________________

 

Postcode            : _____________                          Woonplaats:__________________________

 

Telefoon             :  ____________________________

 

 

Datum                  : _____________             Plaats :_______________

 

 

 

 

__________________

 

Handtekening ouder(s)

Download de voorbeeld garantstelling in Word. 

Het kan zijn dat uw kind geen vaste baan heeft, waardoor de verhuurder van een woonobject een garantstelling wenst voor de huur. Dit houdt in dat u als ouder ervoor garant staat dat wanneer uw kind de huur niet kan betalen tijdens de contract periode, u uw kind bij zal staat en de huur zult voldoen. 


Wanneer dit het geval is, zal de verhuurder op papier een garantstelling van u willen ontvangen. Om de garantstelling compleet te maken, dient u een kopie van uw geldige legitimatie aan de garantstelling toe te voegen. 


Een garantstelling kan ook in sommige uitzonderlijke gevallen worden opgesteld voor een kind dat een hypotheek af wil sluiten, maar nog geen vaste baan heeft. De hypotheek verstrekker kan er in sommige gevallen mee akkoord gaan dat u als ouder een garantstelling geeft voor de betaling van de hypotheek, indien uw kind niet in staat zou zijn de hypotheek te betalen. Een garantstelling voor een huur object is meer gangbaar dan een garantstelling voor een hypotheek.