Voorbeeld betalingsherinnering

Hieronder ziet u een voorbeeld betalingsherinnering. Als uw debiteur niet op tijd betaald, kunt u een brief sturen. In deze brief herinnert u de debiteur aan het openstaande factuurbedrag. Een eerste herinnering is vriendelijk van karakter, het kan immers voorkomen dat een factuur aan de aandacht ontglipt. Daarnaast is een goede verstandhouding met uw debiteuren belangrijk. 

Naast het versturen van de herinnering, kunt u de debiteur bellen om het openstaande factuurbedrag onder de aandacht te brengen. Wellicht krijgt u dan ook informatie over de reden waarom het bedrag nog niet is voldaan. Wanneer de betaling uitblijft, kunt u na de gestelde termijn in de eerste herinnering, een tweede brief sturen. Hierin verzoekt u de debiteur met wat meer klem om het openstaande factuurbedrag te voldoen. 


Blijft de betaling nog steeds uit, dan kunt u over gaan tot een sommatie. Hierin wordt echt met klem verzocht het openstaande factuurbedrag te voldoen. In deze brief vermeld u tevens wat de vervolgstappen zullen zijn die u gaat ondernemen, wanneer betaling van het factuurbedrag uitblijft. 

Wanneer de betaling nog steeds uitblijft kunt u een incasso traject starten. Hierin gaat een externe partij, een incassobureau, de vordering incasseren. 

Naam  verzender

Adres  verzender

Postcode, plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres  ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum van verzenden

Betreft:               Herinnering

 

Geachte heer/ mevrouw,

 

Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande factuur, waarvan de betalingstermijn reeds is verstreken, nog niet door u is voldaan.

Wellicht is de factuur aan uw aandacht ontglipt. Daarom willen wij u verzoeken het openstaande factuurbedrag binnen een termijn van 8 werkdagen alsnog te voldoen. U kunt het factuurbedrag overmaken op rekening nummer ____, onder vermelding van het factuurnummer.

 

Factuur           Factuurdatum                 Betaaldatum            Factuurbedrag

013645               2-1-2013                            2-2-2013                   1.000,-

 

Mocht dit schrijven uw betaling hebben gekruist, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam verzender

Handtekening

Download de voorbeeld betalingsherinnering in Word. 

Zie de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering