Verzuimkaart 2014


Met behulp van onderstaande verzuimkaart kunt u het ziekte verzuim van uw medewerkers in kaart brengen. Het is van belang om het verzuim van uw bedrijf in kaart te brengen. U kunt uw eigen verzuim cijfers vergelijken met de landelijke gemiddelden en met de gemiddelden voor uw branche. Zo kunt u zien of het verzuim binnen uw bedrijf laag of hoog is ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Indien het verzuim binnen uw bedrijf hoog ligt ten opzichte van de gemiddelden, kunt u bekijken welke maatregelen u kunt treffen om uw verzuim percentage naar beneden te krijgen. 


Download de verzuimkaart 2014 in Excel. 


  1. Links boven in de sheet vermeldt u de gegevens van de betreffende medewerker; u vermeldt hier de naam van de medewerker, het sofinummer van de medewerker en vanaf wanneer de medewerker in dienst is bij uw organisatie. 
  2. Rechts bovenin worden de gegevens automatisch berekend. U vult hier enkel het verzuim percentage van de betreffende medewerker van het vorige jaar in.
  3. In de sheet zet u in het midden overzicht de uren die de bepaalde medewerker op de bepaalde dag ziek is geweest. 
  4. In het overzicht rechts staat het aantal uren welke de betreffende medewerker volgens zijn of haar contract in de betreffende maand normaal gesproken werkt (per week). De twee kolommen daarnaast zijn automatische berekeningen op basis van de door u ingevulde gegevens. 
  5. U kunt meerdere tabbladen aanmaken om voor elke medewerker een kaart te maken. Klik daarvoor met uw rechter muis knop onderin op "verzuimkaart 2014" , kies voor "blad verplaatsen of kopiĆ«ren, zet een vinkje bij "kopie maken" en ga naar einde. Nu is er een nieuw werkblad aangemaakt waar u de gegevens van een andere medewerker in kunt voeren.  Klik wederom met uw rechter muisknop op de tekst onderin en kies voor "naam wijzigen" en voer de naam van uw medewerker in. Door bovenstaand te herhalen, heeft u voor elke medewerker een eigen kaart en kunt u die herkennen aan de namen onder in de Excel sheet.