Verzuimkaart 2015

Op deze pagina treft u een voorbeeld verzuimkaart 2015. Deze Excel sheet met het ziekteverzuim kunt u gebruiken om van uw medewerkers in kaart te brengen hoe vaak men ziek is en hoe die percentages zich verhouden ten opzichte van de rest van uw bedrijf en de gemiddelden van het land.

 

Verzuimkaart 2015 Algemene gegevens

In het overzicht voert u links bovenin de gegevens van de betreffende medewerker. 

U vermeldt hier de naam van de medewerker, de functie die de medewerker uitoefent en de afdeling waarop de medewerker werkt. 

Verzuimgegevens

In het overzicht rechts bovenin voert u de algemene verzuimgegevens in.

U vermeldt in de eerste rij het verzuim percentage van het afgelopen jaar van de betreffende medewerker, gevolg door het gemiddelde verzuimpercentage van uw bedrijf, gevolgd door het gemiddelde verzuimpercentage van het land. Zo kunt u aan de hand van het verzuimgedrag van uw medewerker bespreken en laten zien hoe het verzuimgedrag zich relateert ten opzichte van uw bedrijf en het landelijk gemiddelde.

Verzuimregistratie Hoofdscherm

In het hoofdscherm van het verzuimoverzicht vermeldt u de ziekteverzuim uren van de medewerker.

U vult de uren in die de medewerker op de betreffende dag ziek is geweest. De witte cellen in het hoofdscherm zijn de week dagen, de blauwe cellen zijn de weekend dagen ende rode cellen zijn de feestdagen. Links in het scherm staan de maanden vermeld en in het geel staan de weeknummer vermeld.

Afhankelijk van de gegevens die u in het hoofdscherm invoert, worden de totalen en de percentages berekend.

Berekeningen

In het overzicht rechts worden de berekeningen gemaakt van het verzuim van de betreffende medewerker. Deze berekeningen worden gemaakt aan de hand van de door u ingevoerde gegevens in het hoofdscherm. Zorg er dus voor dat de gegevens die u in het hoofdscherm invoert juist zijn.

In de kolom “WW” voert u het aantal normale week uren van de medewerker in. 40 bij een 40-urige werkweek, 32 bij een 32-urige werkweek enzovoorts.

De volgende 2 kolommen zijn niet zichtbaar. Hierin worden de werkbare dagen en de cumulatieve maanduren berekend.

In de kolom “Verzuim” worden voor de betreffende maand de verzuimuren opgeteld uit het hoofdscherm. De volgende kolom is het cumulatieve aantal verzuim uren. Tot slot worden in de kolom “verzuim%” de verzuim percentages berekend. Deze kunt u vergelijken met uw gemiddelde verzuimpercentages en het landelijk gemiddelde.

 

Ondertekening

Tot slot staat er onderin de sheet een overtekening.

Wanneer u de verzuimkaart 2015 met uw medewerker heeft besproken, kunt u deze gezamenlijk ondertekenen. U heeft zo bewijs dat het document is doorgenomen. Naast het ondertekenen kunt u er indien nodig voor kiezen om bepaalde afspraken op papier te zetten.

 

Download verzuimkaart 2015 in Excel