Vakantiekaart 2016

Op deze pagina treft u een vakantiekaart 2016 in Excel. U kunt dit overzicht van de vakantie uren gebruiken om de vrije dagen van uw medewerkers te administreren.

 


De Excel sheet kunt u downloaden en opslaan op uw computer. 


Uitleg bij de Excel sheet:

 

ü  Bij het saldo 2016 vult u de overgebleven vakantie uren van 2016 in. De sheet neemt deze automatisch mee in de berekening.

ü  Bij vakantie per jaar vult u het aantal vakantie die een medewerker bij uw bedrijf ontvangt in, op basis van een fulltime werkweek. De Excel sheet maakt een berekening van de daadwerkelijke uren op basis van het aantal uren dat er per week wordt gewerkt.

ü  In het overzicht zijn de blauwe vakken de weekend dagen en de groene vakken de officiële erkende vrije dagen (zoals bijvoorbeeld Pasen en Kerst).

ü  In de oranje cellen, de week dagen, vult u het aantal uren dat een medewerker die betreffende dag aan vakantie heeft opgenomen. Hier vult u dus alle vakantie uren in.

ü  Bij de contracturen vult u de contracturen van de medewerker, bijvoorbeeld 36 uur, 32 uur, enzovoorts. De Excel sheet rekent dan automatisch het aantal vakantie uren uit waar de betreffende medewerker recht op heeft.

ü  Bij "start" wordt automatisch het startsaldo van de vakantie uren voor de betreffende maand uitgerekend. Hier hoeft u dus niks in te vullen.

ü  Bij "bij" wordt het saldo berekent waar de betreffende medewerker die maand recht op heeft op basis van zijn of aar werkweek.

ü  Bij "af" wordt een optelsom gemaakt van de uren die de betreffende medewerker heeft opgenomen.

ü  Bij "eind" staat het saldo van vakantie uren die de betreffende medewerker aan het einde van de maand over houdt.

ü  U kunt de Excel sheet kopiëren en voor elke medewerker een aparte kaart maken. Zo heeft u van alle medewerkers een helder overzicht van de openstaande vakantie uren.

 


Download de vakantiekaart 2016 in Excel. U kunt de Excel sheet downloaden in ZIP bestand. U kunt het ZIP bestand vervolgens uitpakken en de sheet opslaan op uw computer.

 

Vakantiekaart 2016 Excel

Hieronder treft u een tweede voorbeeld in Excel. 

Download dit tweede voorbeeld in Excel

De officiële erkende feestdagen in 2016 staan hieronder vermeld.

 

1 januari 2016                    (woensdag)       Nieuwjaarsdag

 

27 maart 2016                       (zondag )            Eerste Paasdag

 

28 maart 2016                       (maandag)         Tweede Paasdag          

 

27 april 2016                       (zaterdag)          Koningsdag      

 

5 mei 2016                        (donderdag)      Hemelvaart                     

 

15 mei 2016                          (zondag )            Pinksteren       

 

16 mei 2016                          (maandag)         Tweede Pinksterdag   

 

25 december 2016          (donderdag)      Eerste Kerstdag             

 

26 december 2016          (vrijdag)              Tweede Kerstdag         

 

Lees meer over de officiële feestdagen op de site van de rijksoverheid