Factuur indeling

Op deze pagina treft u informatie over de factuur indeling. Facturen hebben bepaalde vaste gegevens, de factuur vereisten


Factuurdatum


Datum van het verzenden van de factuur.


Op het factuur voorbeeld rechts ziet u de factuur datum in het groen.

Factuurnummer 


Dit is een uniek factuurnummer dat is toegekend aan  het document.


Het unieke  nota nummer is in een opvolgende volgorde.

BTW nummer factuur


U vermeld op de factuur het BTW nummer van uzelf.


Dit is een verplicht veld op iedere factuur. In het groen staat het BTW nr.

KvK nummer


Op de factuur vermeld u ook uw Kamer van Koophandel nummer. 


Het KVK nummer staat tussen uw gegevens zoals ook het BTW nummer. 

NAW gegevens 


Zowel van uzelf, als van de afnemer vermeld u de NAW gegevens op de factuur.


U kunt de gegevens op verschillende plekken van uw nota vermelden. U kunt daarnaast (vrijblijvend) een debiteurnummer vermelden. 

FactuurOmschrijving


Op de factuur vermeldt u de factuuromschrijving: de   hoeveelheid, aard en omschrijving van het product of de dienst die u heeft geleverd. 


Wat heeft u geleverd en hoeveel stuks zijn dat geweest. 

FactuurDatum levering of uitvoer


Op de factuur vermeldt u de factuurdatum, wanneer u de producten en/ of diensten heeft geleverd of uitgevoerd. 


Naast de factuurdatum, vermeld u dus de leverdatum op de factuur.

BTWfactuur

En verplicht onderdeel van de factuur is het bedrijg aan BTW en het bedrag dat betaald moet worden inclusief de BTW.


Vermeld ook het percentage van de BTW op uw nota. 


U kunt de facturen per post of per email versturen. De regels met betrekking tot digitale facturatie zijn hetzelfde als die voor hard copy facturatie. U bent ook verplicht om een kopie van het document te bewaren in uw eigen administratie. 

Ga naar boven op de pagina factuur indeling