Debiteurnummer

Wat is een debiteurnummer en waar wordt dit nummer op vermeld? 


Een debiteurnummer is het nummer dat u toekent aan de verschillende debiteuren in uw administratie. In een boekhoudprogramma wordt wanneer u een nieuwe debiteur invoert, een uniek nummer aan deze debiteur toegekend.

Indien u zelf de boekhouding niet verzorgt en deze dus door een accountant of boekhouder wordt gemaakt, gebeurt het toekennen van dit unieke nummer dus door de boekhouder of accountant. Bij het boeken van uw facturen, offertes en overeenkomsten wordt met behulp van het nummer de betreffende debiteur gezocht. Het opzoeken van de debiteur kan ook meestal door de beginletters van de betreffende debiteur in te toetsen. 

Het nummer is niet verplicht om te vermelden op de officiĆ«le documenten (zoals bijvoorbeeld uw facturen), maar wordt in veel gevallen wel vermeld op de factuur, offerte en overeenkomst. 


De nummers van de debiteuren zijn opeenvolgende nummers. In ingewikkelde grote bedrijfsadministraties kan het zijn dat in het nummer bepaalde codes zijn verwerkt, naar aanleiding waarvan de product of dienst soort gemakkelijk kan worden achterhaald. 


U herkent het waarschijnlijk zelf ook, wanneer u een energie of telefoon leverancier belt en een vraag heeft over uw energie of telefonie diensten. U belt en de eerste vraag die er wordt gesteld is wat uw nummer is. De persoon aan de andere kant van de lijn toetst het nummer in het gebruikte systeem en uw gegevens komen naar boven. Er zijn misschien meerdere afnemers met dezelfde naam, maar  er zijn niet meerdere afnemers met hetzelfde nummer. De nummers zijn altijd uniek. 


Het is niet verplicht om dit unieke nummer op uw factuur te vermelden, maar in veel gevallen wordt dit wel gedaan. Het kan als voordelen geven dat u gemakkelijk de betreffende debiteur kunt terugvinden in uw administratie (bij grote afnemersaantallen) en dat de persoon die de boekhouding verzorgt gemakkelijk de betreffende debiteur naar boven kan halen. 


Zie voor verschillende factuur voorbeelden de pagina factuur voorbeeld