Word Document

Een Word document kunt u maken als u beschikt over een computer met Microsoft Word. Wanneer u geen Microsoft Word op uw computer heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om toch een Word document te maken of in te zien. Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn.

 


U kunt in Word brieven maken, contracten maken, factureren, enzovoorts. 


Word document maken

Wanneer u begint met het maken van een document, klikt u op het Word icoon op uw computer.

Een nieuw blanco document wordt geopend, waarmee u aan de slag kunt gaan. 

Document opslaan

Om te zorgen dat u geen gegevens verliest (het kan bijvoorbeeld zijn dat uw computer onverwacht een foutmelding krijgt, of dat u per ongeluk op een verkeerde knop druk) slaat u het document gelijk op. U kunt dit doen door op het diskette icoon te klikken en een gewenste locatie te selecteren. Door regelmatig op te blijven slaan, zorgt u dat uw gegevens niet verloren kunnen gaan. 

Document Opmaak

U kunt kiezen uit talloze vormen van opmaak. Zo kunt u onder het tabblad “Start” het lettertype bepalen, de lettergrootte bepalen, de kleuren bepalen, enzovoorts. Wanneer u de opmaak heeft bepaald kunt u aan de slag. U kunt ook eventueel in een later stadium de opmaak bepalen, of wijzigen. 

Document Invoegen

Onder het tabblad “invoegen” kunt u verschillende items toevoegen aan uw document. U kunt er afbeeldingen invoegen (bijvoorbeeld een logo), vormen en illustraties invoegen, grafieken invoegen, enzovoorts. Onder dit tabblad kunt u ook een kop en een voettekst invoegen. Dit zijn teksten of afbeeldingen boven en onder in uw document, welke op elke bladzijde zullen worden getoond. U kunt in de koptekst bijvoorbeeld een logo invoegen en in de voettekst bijvoorbeeld uw adresgegevens, bedrijfsinformatie. 

Document Pagina indeling

Onder dit tabblad kunt u verdere opmaak bepalen. U kunt hier de marges instellen, kolommen maken, een watermerk invoegen, enzovoorts. 

Document verwijzingen, verzendlijsten, controleren

Deze tabbladen zult u bij standaard documenten niet vaak gebruiken. U kunt hier meer geavanceerde opties toevoegen aan uw document. 

Document Beeld

Onder dit tabblad kunt u de weergave van het document instellen. U kunt het document in zoemen en uitzoemen, de afdrukweergave bekijken, enzovoorts. 

Wanneer u klaar bent met het maken van uw document zorgt u ervoor dat u het document weer opslaat. U kunt het document nu afdrukken of opnieuw openen om weer verder te bewerken. Zorg ervoor dat u het document opslaat op een locatie op uw computer waar u het gemakkelijk kunt terug vinden. Afhankelijk van de hoeveelheid documenten die u op uw computer opslaat, kunt u verschillende mapjes maken, zodat u snel bij de benodigde documenten kunt komen.