Vakantiekaart 2014

Op deze pagina treft u een vakantiekaart 2014 in Excel. U kunt dit overzicht van de vakantie uren gebruiken om de vrije dagen van uw medewerkers te administreren. De Excel sheet kunt u downloaden en opslaan op u computer. 


Uitleg bij de Excel sheet:

  1. Bij het saldo 2013 vult u de overgebleven vakantie uren van 2013 in. De sheet neemt deze automatisch mee in de berekening.
  2. Bij vakantie per jaar vult u het aantal vakantie die een medewerker bij uw bedrijf ontvangt in, op basis van een fulltime werkweek. De Excel sheet maakt een berekening van de daadwerkelijke uren op basis van het aantal uren dat er per week wordt gewerkt. 
  3. In het overzicht zijn de blauwe vakken de weekend dagen en de groene vakken de officiële erkende vrije dagen (zoals bijvoorbeeld Pasen en Kerst).
  4. In de oranje cellen, de week dagen, vult u het aantal uren dat een medewerker die betreffende dag aan vakantie heeft opgenomen. Hier vult u dus alle vakantie uren in.
  5. Bij de contracturen vult u de contracturen van de medewerker, bijvoorbeeld 36 uur, 32 uur, enzovoorts. De Excel sheet rekent dan automatisch het aantal vakantie uren uit waar de betreffende medewerker recht op heeft. 
  6. Bij "start" wordt automatisch het startsaldo van de vakantie uren voor de betreffende maand uitgerekend. Hier hoeft u dus niks in te vullen. 
  7. Bij "bij" wordt het saldo berekent waar de betreffende medewerker die maand recht op heeft op basis van zijn of aar werkweek. 
  8. Bij "af" wordt een optelsom gemaakt van de uren die de betreffende medewerker heeft opgenomen. 
  9. Bij "eind" staat het saldo van vakantie uren die de betreffende medewerker aan het einde van de maand over houdt. 
  10. U kunt de Excel sheet kopiëren en voor elke medewerker een aparte kaart maken. Zo heeft u van alle medewerkers een helder overzicht van de openstaande vakantie uren. 

Download de vakantiekaart 2014 in Excel. 


U kunt de Excel sheet downloaden in ZIP bestand. U kunt het ZIP bestand vervolgens uitpakken en de sheet opslaan op uw computer. 


Vakantiekaart 2014 Excel

Hieronder treft u een tweede voorbeeld in Excel. 

Download dit tweede voorbeeld in Excel


De officiële erkende feestdagen in 2014 staan hieronder vermeld. 

1 januari 2014                    (woensdag)       Nieuwjaarsdag

20 april 2014                       (zondag )            Eerste Paasdag

21 april 2014                       (maandag)         Tweede Paasdag           

26 april 2014                       (zaterdag)          Koningsdag       

29 mei 2014                        (donderdag)      Hemelvaart                      

8 juni 2014                          (zondag )            Pinksteren        

9 juni 2014                          (maandag)         Tweede Pinksterdag    

25 december 2014          (donderdag)      Eerste Kerstdag              

26 december 2014          (vrijdag)              Tweede Kerstdag