Subsidie mogelijkheden UWV 2014

Subsidie mogelijkheden UWV 2014

De mobiliteitsbonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering of arbeidsgehandicapten in dienst nemen. De mobiliteitsbonus geldt voor alle werknemer boven de 50 jaar, welke uit een uitkeringsinstantie komen en is niet afhankelijk van de contractvorm. De bonus is direct toepasbaar en via de machtiging doelgroepenverklaring gemakkelijk door te voeren.U krijgt een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte.

Hoeveel premiekorting ontvangt u?

ü   Een werkgever die een werkloze van 50 jaar of ouder in dienst neemt, krijgt maximaal 3 jaar een bonus van € 7000 per jaar.

ü  Een werkgever krijgt een bonus van € 7000 per jaar als hij een arbeidsgehandicapte in dienst neemt die minstens het minimumloon verdient. Het gaat bijvoorbeeld om mensen in de WIA, WAO of Wajong die gaan werken zonder loondispensatie. De bonus duurt maximaal 3 jaar

ü  Neemt de werkgever iemand met een Wajong-uitkering met loondispensatie aan, dan bedraagt de bonus € 3500 per jaar. De bonus geldt voor maximaal drie jaar.

ü  De mobiliteitsbonus in dienst houden arbeidsgehandicapte werknemer mag u toepassen als de werknemer recht heeft op een WIA- uitkering (een WGA- of IVA-uitkering) en hij het werk geheel of gedeeltelijk hervat. De hoogte bedraagt €7.000,- of €3.500 (Wajonger met loondispensatie) bij 36 uur per week. De duur is maximaal 1 jaar.

Werkwijze in dienst nemen werknemer

ü  U dient voor de mobiliteitsbonus een doelgroepverklaring van de betreffende werknemer in uw administratie te hebben. Deze doelgroepverklaring wordt afgegeven door UWV.

ü  U kunt zelf de korting toepassen bij uw aangifte loonheffingen.

ü  Voor arbeidsgehandicapte werknemers dient u een kopie van de AG uitkeringsbeschikking (bijv WIA, WAO, Wajong) of een verklaring scholingsbelemmering van UWV in uw administratie te hebben waarin de beperkingen zijn beschreven.

ü  Indien uw werknemer recht had op een uitkering van een gemeente, dient u contact op te nemen met die gemeente.

Werkwijze proefplaatsing

Er zijn ook mogelijkheden om een werknemer op proef te laten werken, waarbij de kandidaat zijn/ haar uitkering behoudt en u geen loon hoeft te betalen (een zogenoemde proefplaatsing). Een proefplaatsing biedt de mogelijkheid aan een werkgever om een werkzoekende te beoordelen op een functie als er twijfels heersen over de uitvoering hiervan.

ü  De proefplaatsing duurt meestal 2 maanden (voorheen was dit 3 maanden).

ü  U vult samen met de werknemer het formulier “melding UWV proefplaatsing” in.

ü  De werkcoach of arbeidsdeskundige bepaalt of een proefplaatsing noodzakelijk of van belang is en ook voor hoe lang.

Subsidie mogelijkheden UWV 2014

Lees meer over de Subsidie mogelijkheden UWV 2014 op de site van het UWV