Opzegtermijn Abonnement

Op deze pagina treft u informatie over de opzegtermijn abonnement. Er zijn wetten en regels over de opzegtermijnen die bedrijven kogen gebruiken. Afhankelijk van het soort abonnement, mag het soms zijn dat dit abonnement stilzwijgend kan worden verlengd. Er gelden andere regels voor abonnementen op bijvoorbeeld tijdschriften, telefoon en internet, elektra/ energie. Naast de verschillen in de stilzwijgende verlenging van een abonnement zijn er ook verschillen over de maximale duur van de verlenging. 


Opzegtermijn abonnementen tijdschriften/ kranten/ glossy’s/ bladen

In de opzegtermijn van de tijdschriften/ kranten/ glossy’s/ bladen, wordt onderscheid gemaakt in de frequentie van het verschijnen ervan. 


Vaker dan 1 x per maand

Wanneer het blad vaker dan 1 x per maand verschijnt, geldt een maximale opzegtermijn van 1 maand. Daarnaast mag het blad stilzwijgend worden verlengd met maximaal 3 maanden. Wanneer u opzegt vlak voor het einde van de stilzwijgende verlenging geldt dus 1 maand. Wanneer u ergens in de stilzwijgende verlening opzegt, dient u eerst de verlenging af te wachten en vervolgens krijgt u nog een maand opzegtermijn. Het kan ook zijn dat uw abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd, dan geldt ook de maximale opzegtermijn van 1 maand.

 

Minder vaak dan 1x per maand

Wanneer het blad minder vaak dan 1 x per maand verschijnt, geldt een maximale opzegtermijn van 3 maand. Daarnaast mag het blad stilzwijgend worden verlengd met maximaal 3 maanden. Wanneer u opzegt vlak voor het einde van de stilzwijgende verlenging geldt dus 3 maanden. Wanneer u ergens in de stilzwijgende verlening opzegt, dient u eerst de verlenging af te wachten en vervolgens krijgt u nog een maand opzegtermijn. Het kan ook zijn dat uw abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd, dan geldt ook de maximale opzegtermijn van 3 maanden. 

 

Proefabonnement

Bij proefabonnementen geldt dat stilzwijgende verlenging niet is toegestaan. Na de afgesproken proefperiode stopt het abonnement vanzelf. Het is niet nodig een proefabonnement op te zeggen. 

Opzegtermijn abonnementen (mobiele) telefoon/ Internet/ TV

Abonnementen voor telefoon/ Internet/ TV worden vaak afgesloten voor 1 of 2 jaar. Bij deze abonnementen kunt u in de periode waarvoor hij is afgesloten niet zomaar opzeggen. Bij uitzondering kan bij bijvoorbeeld verhuizing/ emigratie worden opgezegd, maar dan geldt over het algemeen wel een boete. Na de periode waarvoor het abonnement is afgesloten, wordt het contract omgezet in onbepaalde tijd. U kunt dan met een maximale opzegtermijn van 1 maand het abonnement opzeggen. 

Bekijk de voorbeeld opzegbrief voor abonnementen.