Engelse Brief

Hieronder ziet u een voorbeeld van een Engelse brief. U kunt het voorbeeld inzien om te controleren wat de indeling is, of een onderdeel ervan. Als u zich aanmeldt bij Google drive, kunt u de documenten opslaan en bewerken. U heeft dan een simpel sjabloon om mee aan de slag te gaan.
Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender

2    

Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

3    

Plaats, datum verzenden

4    


Dear Sir Johnson,

5

Thank you for the calculation you have sent us last week. We would like to place an order with you.


6

Enclosed the order form for the 150 pieces as mentioned in the calculation. Delevery next week on Monday. 

I look forward to receiving you conformation. 


 7

Yours Sincerely,

8    

Naam verzender

9    

Handtekening


In Nederland zetten we voor de naam de heer of mevrouw, in het Engels zijn er andere aanspreekvormen. Hieronder ziet u de voorbeelden in het Engels.

Dear Mr. Johnson,

Dear Professor Johnson, 

Dear Dr. Johnson, 

Dear Steve Johnson, 

Dear Ms. Johnson,

Wanneer de naam niet bekend is en wij in he Nederlands Geachte heer/ mevrouw zouden vermelden, doen we dat nu met "Dear Sir/ Madam,"


Bij de ondertekening, de groet, in een brief wordt er onderscheid gemaakt tussen ontvanger die bekend zijn bij naam en de ontvanger waarvan u de naam niet kent.

In het eerste geval, wanneer u een ontvanger groet waarvan de naam bij u bekend is, groet u met: "Yours sincerely", of "Sincerely",

In het tweede geval, wanneer u een ontvanger groet waarvan u de naam niet kent, groet u met: "Yours faithfully", of "Faithfully"


Download een voorbeeld Engelse brief in Word. Sla het document op en wijzig de gegevens en schrijf de inhoud van de brief. U kunt met behulp van een online vertaal website de tekst vanuit het Nederlands vertalen. Met behulp van Google Translate vertaalt u gemakkelijk uw teksten. Lees alles wel goed na en pas zo nodig aan.

Zie de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering

Staat uw document er niet tussen? zoek via de onderstaande zoekmachine Google naar andere voorbeelden.

Ga naar boven op de pagina Engelse brief